دوره تحلیل داده ها

تمام درس های تحلیل داده ها

دسته بندی دوره ها

فیلتر بر اساس

سطح دوره

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

تکنیک های تحلیلی برای تخصص کسب و کار

1 درس
2.5 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
به پیش بینی عملکرد کمک می کند
افزایش نرخ ماندگاری
افزایش بهره وری در هزینه