دوره مدیریت

دسته بندی دوره ها

فیلتر بر اساس

سطح دوره

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

تکنیک های تحلیلی برای تخصص کسب و کار

1 درس
2.5 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
به پیش بینی عملکرد کمک می کند
افزایش نرخ ماندگاری
افزایش بهره وری در هزینه

تابستان امسال برای آینده ای بهتر

مدرسه کسب و کار کودک نوجوان