همایش کسب درآمد – ویژه بانوان

اولین همایش کسب درآمد ویژه بانوان توسط مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی کارزاد برگزار شد

زنان در کشورهای رو به توسعه، امید اول برای ارتقای خانواده‌ها …

ادامه مطلب
karzad1

جلسه هم اندیشی جهت شناسایی فرصت های شغلی نوین در مجموعه کارزاد برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی فرصت های شغلی نوین در مجموعه مرکز …

ادامه مطلب