karzad1

جلسه هم اندیشی جهت شناسایی فرصت های شغلی نوین در مجموعه کارزاد برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی فرصت های شغلی نوین در مجموعه مرکز …

ادامه مطلب

تابستان امسال برای آینده ای بهتر

مدرسه کسب و کار کودک نوجوان