مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی فراورنا

درباره من

نام کامل

محمدحسین اخوان صفار

شماره تلفن

09138626127

بیوگرافی

________

0 دوره های ثبت نام شده
0 دوره های فعال
0 دوره های تکمیل شده
0 کل دانشجویان
6 مجموع دوره ها
0 کل نقد و بررسی ها