سید ناصر سجادی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور طبس
مشاور پذیرش طرح های فناورانه در مرکز رشد
مشاور ....

رزرو وقت مشاوره

در حال بارگذاری ...

صفحه مشاور را با دوستان خود به اشتراک بگزارید