اسماعیل هشیار مقدم

مدیر مراکز رشد واحدهای فناور استان خراسان جنوبی
مشاور تخصصی حوزه فناوری اطلاعات
مشاور ....

رزرو وقت مشاوره

در حال بارگذاری ...

صفحه مشاور را با دوستان خود به اشتراک بگزارید