فرهاد عبدی

مدیر مرکز مشاوره و خدمات کسب و کار کارزاد
رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت کارزاد
هم بنیان گذار فاپول، گالری سرند، اکسپرت ورنا

رزرو وقت مشاوره

در حال بارگذاری ...

صفحه مشاور را با دوستان خود به اشتراک بگزارید