محمد حسین اخوان صفار

مربی و مشاور توسعه فردی و سازمانی
دبیر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی کارزاد

رزرو وقت مشاوره

در حال بارگذاری ...

صفحه مشاور را با دوستان خود به اشتراک بگزارید