دوره بازاریابی

دسته بندی دوره ها

فیلتر بر اساس

سطح دوره

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
-45%
متوسط

بازاریابی و فروش

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازاریابی و فروش

5 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
با شناخت بازار آینده جلوتر از رقیبان خواهیم بود